Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

 1. Părțile contractelor pentru furnizarea de servicii electronice sunt: Restaurantul și Clientul care completează comanda la restaurant .
 2. Restaurantul este : Pizza Maestro ,str.B.P.Hasdeu nr.10, Constanta, 900608, Jud.Constanta,RO.

. Agentul comercial este : SC. GEO TERA GLOBAL S.R.L., str.B.P.Hasdeu nr.10,camera 1, Constanta, 900608, Jud.Constanta,RO. , CUI : RO29644913, nr.Reg.C. : J13/198/2012
, care acționează în numele și pentru restaurant și este autorizat să primească declarații de intenție, să accepte beneficii și să încheie contracte în numele și pentru restaurant, ca parte din Sistemul IT în vederea gestionării comenzilor gastronomice care apar sub numele Pizza Maestro.

 1. Clientul este o persoană fizică (inclusiv un consumator) care are 18 ani și deține capacitate legală deplină, sau o persoană juridică sau agent economic cu personalitate juridică. Clientul poate fi o persoană fizică cu vârsta de 13 ani, dar sub 18 ani, în măsura în care acesta poate dobândi drepturi și asuma obligații în conformitate cu prevederile legii general aplicabile, mai exact în aspecte cotidiene minore.
 2. Reprezentantul este: Pizza Maestro , str.B.P.Hasdeu nr.10, Constanta, 900608, Jud.Constanta,RO.
 3. Sistemul IT sub numele de www.pizzamaestro.ro este un software folosit de restaurant prin care cumpărătorul poate comanda produsele și serviciile oferite de restaurant.
 4. Comanda, în sensul acestui document, este o acțiune legală efectuată prin utilizarea software-ului, în timpul căreia cumpărătorul își exprimă intenția de a achiziționa produsele și serviciile comandate, în conformitate cu descrierea și prețul aferent.
 5. Plata reprezintă acțiunea de a plăti prețul comenzii, prin metoda selectată, la momentul plasării comenzii și specificată în Regulament.
 6. Restaurantul Pizza Maestro ,str.B.P.Hasdeu nr.10, Constanta, 900608, Jud.Constanta,RO., este administratorul datelor cu caracter personal.
 7. SC. GEO TERA GLOBAL S.R.L., str.B.P.Hasdeu nr.10,camera 1, Constanta, 900608, Jud.Constanta,RO. , CUI : RO29644913, nr.Reg.C. : J13/198/2012., email: hiragica2@gmail.com, este entitatea care prelucrează datele cu caracter personal în sensul Regulamentului.

II Prevederi generale

 1. În ceea ce privește serviciile furnizate pe cale electronică, prezentul document reprezintă Regulamentul de care se face vorbire la articolul 9 din Legea din 18 iulie 2002 cu privire la serviciile electronice (Monitorul Oficial din 2002, nr. 144, art. 1204, cu modificări). Regulamentul se adresează tuturor clienților prin serviciul de internet. Reprezentantul, restaurantul și clientul se obligă să respecte toate prevederile acestui regulament.
 2. Toate informațiile cuprinse și afișate prin serviciul de internet, în special pe website-ul restaurantului partener, cu privire la bunuri și servicii, inclusiv prețul acestora, nu constituie ofertă comercială în sensul Art. 66 din Codul Civil, ci o invitație la a încheia un contract specificat la articolul 71 din Codul civil.
 3. Se interzice utilizarea serviciului de internet de către cumpărător prin metode care să contravină legii, moralității sau care încalcă interesele legitime ale restaurantului partener și ale reprezentantului. În special, cumpărătorul nu va întreprinde nicio acțiune care să poată expune restaurantul partener sau reprezentantul la daune materiale sau de imagine.
 4. Clientul declară că datele furnizate de acesta prin formularul de comandă, în special adresa și adresa de e-mail, sunt corecte, exacte și complete. În eventualitatea furnizării de informații false sau care nu aparțin datelor Clientului, restaurantul partener poate notifica reprezentantul cu privire la acest fapt iar acesta poate șterge imediat comanda clientului și informa autoritățile publice competente.
 5. Dacă se efectuează tranzacții folosind datele clientului, clientul trebuie să suporte costurile pentru acestea, dacă nu a anunțat restaurantul neîntârziat, imediat după descoperirea faptei de uz ilegal al datelor sale.
 6. Toate preturile exprimate contin TVA

III Acceptarea și îndeplinirea comenzilor

 1. Condiția pentru utilizarea serviciilor de Internet o reprezintă citirea și acceptarea acestui Regulament.
 2. La momentul plasării unei comenzi, cumpărătorul se angajează să furnizeze datele sale corecte și complete cerute de sistemul IT și ia la cunoștință că plasează o comandă cu obligație de plată.
 3. Restaurantul își rezervă dreptul de a confirma comanda și corectitudinea datelor prin telefon sau e-mail. În lipsa contactului cu Clientul, și în caz de date incomplete, de suspiciune că datele nu sunt reale, că aparțin unor terți sau promovarea nu se datorează clientului, restaurantul partener este îndrituit la a anula comanda fără motivare în acest sens.
 4. Dacă clientul a plasat o comandă folosind promoție, discount de preț sau alte preferințe la care nu are dreptul, acesta se obligă să plătească prețul întreg. Restaurantul este îndrituit la a verifica dreptul clientului de a achiziționa bunuri și servicii în condiții preferențiale pe durata executării comenzii.

IV Informații suplimentare privind comenzile online

 1. Contractul dintre Client și Restaurantul se consideră încheiat numai când restaurantul confirmă clientului faptul că a acceptat îndeplinirea comenzii în scopul executării, specificând ora livrării sau colectarea comenzii.
 2. Restaurantul și reprezentantul au dreptul de a anula o comandă confirmată în cazurile de mai jos:
  a. Încălcarea principiilor descrise la punctul III din regulament
  b. Defecțiuni sau limitări de natură tehnică sau organizatorică ce împiedică sau obstrucționează grav îndeplinirea comenzii.
  c. Lipsa de resurse sau produse corespunzătoare pentru îndeplinirea comenzii, pe care restaurantul partener nu le-a putut prevedea în ciuda tuturor eforturilor
  d. În eventualitatea unor îndoieli cu caracter rezonabil cu privire la faptul că datele furnizate de client sunt false, aparțin unor terți, clientul nu deține capacitatea legală în sensul dreptului civil.
 3. Restaurantul  se obligă să posteze imediat informații pe site, dacă este posibil, cu privire la limitările existente sau la incapacitatea de a îndeplini comenzile.
 4. Restaurantul  confirmă acceptarea comenzii pentru îndeplinire afișând informațiile relevante Clientului pe ecranul dispozitivului de pe care s-a plasat comanda. În plus, cumpărătorul primește un mesaj prin e-mail, în cazurile speciale și prin SMS. Desfășurarea uneia din activitățile de mai sus de către restaurant este sinonimă cu transmiterea eficientă a confirmării comenzii către Cumpărător spre execuție.
 5. Timpul specificat pentru îndeplinirea comenzii trebuie tratat ca planificat iar depășirea acestuia cu 80% nu se consideră neîndeplinirea comenzii și nu constituie temei pentru reclamație.

V Metode de plată

 1. La plasarea unei comenzi, cumpărătorul selectează una din metodele de plată disponibile: numerar, card prin terminal de plată la restaurantul sau plată online.
 2. Efectuarea plății de către client către reprezentant prin plată online este sinonimă cu îndeplinirea obligațiilor de către client.
 3. Dacă plata este realizată online, restaurantul va accepta comanda în vederea îndeplinirii, cu condiția ca reprezentantul să confirme primirea fondurilor. Documentul de confirmare a faptului că fondurile au fost creditate în contul cumpărătorului nu este suficient. Dacă restaurantul anulează comanda plătită prin plata online, reprezentantul va rambursa plata în numele restaurantului. Comanda de rambursare a plății de către reprezentant va avea loc în maxim 72 de ore de la data primirii de către reprezentant a informațiilor privitoare la anularea comenzii și a ordinului de a restitui fondurile. Data restituirii este data la care reprezentantul depune o comandă de restituire a sumei datorate ordonatorului plății.
 4. Dacă clientul plasează o comandă cu plată în numerar, restaurantul este responsabil pentru restituire în cazuri justificate iar reprezentantul nu va fi responsabil pentru restituirea efectuată de restaurantului.
 5. Reprezentantul și Operatorul Sistemului de Plată nu sunt responsabili pentru întârzierile în transmisia plăților sau a răspunsurilor de autorizare cauzate din motive apărute după ce Clientul a plasat o comandă de plată, precum pentru neîndeplinirea sau întârzierea transferului de fonduri datorate sau verificării de date, în special cauzate de furnizarea de date incorecte sau incomplete de către Client, fapt care împiedică executarea tranzacției de plată, precum și pentru întârzierile rezultate din evenimente pe care reprezentantul sau Operatorul Sistemului de Plăți nu le pot controla.
 6. Restaurantul va emite documentele necesare clientului pentru confirmarea vânzării în perioada prevăzută de lege.
 7. În caz de întrebări sau dubii, Clientul trebuie să contacteze restaurantul  prin e-mail sau telefonic.

VI Dreptul clientului de a se retrage din contract

 1. Înainte de îndeplinirea comenzii de către restaurantul partener, clientul se poate retrage din contract fără motivare iar acest drept poate fi exercitat până la momentul la care restaurantul a început execuția comenzii.
 2. Pentru a exercita dreptul de a se retrage din contract, clientul se obligă să informeze restaurantul printr-o declarație clară prin contact telefonic cu restaurantul  în maxim 5 minute de la confirmarea comenzii. După acest timp, comanda nu se mai poate anula sau schimba decât dacă restaurantul partener este de acord. Simpla informare a restaurantului cu privire la intenția de a se retrage din contract prin e-mail nu este suficientă pentru o retragere efectivă din contract.
 3. Dacă clientul a efectuat plata online, fondurile vor fi restituite de către reprezentant în termen de 14 zile lucrătoare și 72 de ore de la momentul primirii ordinului de restituire de la restaurantul.

VII Reclamații

 1. În cazul în care comanda livrată este incorectă, clientul va informa neîntârziat restaurantul cu privire la acest aspect, prin e-mail sau telefonic.
 2. Reclamația clientului va fi luată în considerare în termen de 14 zile de la primirea notificării. Clientul va fi notificat cu privire la decizia aferentă plângerii prin e-mail.
 3. Reclamația poate fi, de asemenea, depusă în format electronic prin trimiterea conținutului acesteia către Reprezentant la hiragica2@gmail.com sau în scris la adresa sediului social din Constanta: SC. GEO TERA GLOBAL S.R.L., str.B.P.Hasdeu nr.10,camera 1, Constanta, 900608, Jud.Constanta,RO. , CUI : RO29644913, nr.Reg.C. : J13/198/2012
 4. Reclamația trebuie să includă datele clientului, numărul de telefon, adresa de e-mail, data plasării comenzii, data îndeplinirii comenzii, adresa indicată de livrare, logarea clientului și descrierea detaliată a plângerii.
 5. Dacă datele sau informațiile furnizate în reclamație sunt incomplete sau necesită explicații suplimentare, reprezentantul va solicita completarea acestora înainte de luarea în calcul a reclamației. Timpul pentru analizarea reclamației se prelungește până când sunt completate datele de către clientul care formulează reclamația.
 6. Reprezentantul ia în considerare reclamația în termen de 14 zile de la data primirii acesteia în forma corectă. Reprezentantul poate refuza analizarea reclamațiilor formulate după 90 de zile de la dezvăluirea motivelor nemulțumirii.
 7. Decizia privitoare la reclamație se transmite numai pe adresa de e-mail desemnată Contului Clientului sau la adresa indicată pe reclamație în sine.

VIII Protecția datelor cu caracter personal

 1. Informațiile detaliate privitoare la regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt disponibile la secțiunea Protecția Datelor cu Caracter Personal/Confidențialitate.

IX Prevederi finale

 1. Pentru implementarea corectă a serviciilor, clientul trebuie să aibă acces la internet, o adresă de e-mail activă și un număr de telefon.
 2. Pentru aspectele nereglementate de Regulament se aplică prevederile legislației general aplicabile în materie.
 3. Reprezentantul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul. Modificarea regulamentului intră în vigoare în 2 zile de la data publicării. Lipsa acceptului noii versiuni a Regulamentului este echivalentă cu incapacitatea de a folosi website-ul.
 4. Regulamentul nu exclude sau nu limitează niciun fel de drepturi ale clientului care este consumator, la care este îndrituit în baza prevederilor obligatorii ale legii. În eventualitatea unor contradicții între Regulament și prevederile obligatorii ale legii care conferă drepturi consumatorilor, vor avea întâietate aceste prevederi.

Administrator și Restaurantul Pizza Maestro